Energiaverot

 • Teollisuus
 • Biokaasu
 • Voima- ja lämpölaitokset

Voiman- ja lämmöntuotannon optimointi

 • Desktop-analyysi
 • Pullonkaulojen identifiointi
 • Hyötysuhteen parantaminen
Översyn fakturering

Verkko-optimointi ja sähkösopimukset

 • Kiinteiden energiakulujen nollaaminen
 • Tariffit ja sulakkeet
 • Virhellisten laskutusten löytäminen
 • Virheiden minimointi
 • Strategianne mukaiset parhaat ratkaisut
 • Laadunvarmistus löytämällä parhaan toimijan

Energiatehokkuuden parantaminen

 • Tarveanalyysin suorittaminen
 • Todellinen energiatehokkuuden parantaminen
 • Laadun varmistaminen

Paras energia-asioiden hallinta

 • Pitkän aikavälin yhteistyökumppanuus
 • Minimoi virheiden tekemisen energia-asioissa
 • Säästöjä

Arvonlisäverot ja -palautukset

 • Pääoman palauttaminen
 • Arvolisäveron ja -palautusten tarkastus
 • Virheellisten laskutusten identifionti koko ostoreskontrassa

Energiankäytön seuranta

 • Tarveanalyysin suorittaminen
 • Neuvottelut 2-3 parhaan toimijan kanssa
 • Laadun varmistaminen ja neuvottelujen käyminen

Uusiutuva energia

 • Tarveanalyysin suorittaminen
 • Parhaan toimijan löytäminen
 • Laadun varmistaminen ja neuvottelujen käyminen