Energiaverot

Onko yrityksellänne Verohallinon näkökulmasta katsottuna, tuotteita valmistavaa toimintaa? 

Käymme läpi energiankulutuksenne kolme vuotta taaksepäin. Hoidamme yhteyden sähkönmyyjän ja Verohallinnon kanssa. Teiltä asiakkaanamme tarvitsemme ainoastaan tarkasteltavaksi energiankäyttöönne liittyvät dokumentit. Temme energiaverovähennystä koskevat anomukset energiaverolakien pohjalta.   

Sen lisäksi että analysoimme yrityksenne teollista toimintaa, analysoimme myös energiatuotteiden valmistamista yrityksessänne. Verojuristiemme tuella voimme uudelleenluokitlella tuotteita ja kiinteistöjä. Verolainsäädänön asiantuntijoina tiedämme tapauskohtaisesti kuinka kauas ajassa taaksepäin muutoksia veropäätöksiin voidaan hakea. Uskallamme väittää että olemme energiaverojen suhteen alan kärjessä. Olemme usein auttaaneet asiakkaitamme saavuttamaan säästöjä ja vähennyksiä silloinkin kun he toisten konsulttejen avulla ovat saaneet kielteisiä päätöksiä.  

Palvelusopimus

Takautuvasti saavutettujen verovähennysten jälkeen on mahdollista myös tulevaisuudessa anoa energiaveron vähennystä. Verohallinnto ei hyväksy anomuksia jotka perustuvat prosentualiseen osaan yrityksen koko toiminnasta menneisyydestä vaan joka kerta täytyy esittää uusi laskenta. Tarjoamme siksi asiakkaillemme sopimuksen seuraavilla palveulilla: 

  • Pääsy MH:n osaamiseen energiaveroalalla. Tämä takaa sen että asiakas myös tulevaisuudessa saa ne verovähennykset joihin ovat oikeutettuja. MH pysyy ajan hermolla verolainsäädännön muutosten ja soveltamisen suhteen. 
  • Pääsy MH:n laajaan asiakaskantaan (yli 300 asiakasta) ja kontaktiverkostoon.
  • Mahdollisuus keskustella veroalan kysymyksistä sähköpostitse ja puhelimitse. 
  • Aktiivinen tuki ja apu verolomakkeiden ja anomuslomakkeiden täyttämisessä sekä uusien energiavermuutosten hakemisessa.
  • MH ja asiakkaan vastuuhenkilö laatiivat vuotuisasti uuden anomuksen energiaveron vähentämisestä.
  • MH dokumentoi ja arkivoi analyysityön seitsemän vuoden ajan ja toimii tukena mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä.

Haluan että otatte minuun yhteyttä